Jämförelse mellan olika lamptyper

Vi har kommit en lång väg från Thomas Edisons första glödlampa som hade en glödtråd av kol och höll i 13 timmar och 30 minuter. Idag finns en uppsjö av olika typer av lampor för alla tänkbara situationer.

Den traditionella glödlampan lever fortfarande, och är fortsatt populär, även om ett totalförbud varit på tapeten länge.

Lågenergilampor, eller lysrörslampor, som de också kallas, förbrukar lite energi och har lång livslängd. De är dock dyra, har dålig färgåtergivning och innehåller kvicksilver. De tänds heller inte direkt, utan kräver en stund innan de når full ljusstyrka.2731435055_5d74f79dd2_b

Halogenlampor har ett ljus och en färgåtergivning i klass med glödlampan. Traditionellt har halogenlampor mest använts för utomhusbelysning och i billampor, men utvecklingen har idag gett oss halogenlampor som fungerar väl i andra sammanhang. En halogenlampa har ett varmt, vitt ljus och tänds omedelbart. De blir dock väldigt varma och har inte speciellt lång livstid.

Det kanske mest spännande alternativet till glödlampan är lysdiodlampan, eller LED-lampan, som den vanligen kallas. Den drar väldigt lite energi, har extremt lång livslängd och innehåller inga farliga tungmetaller. Länge var LED-lampan endast användbar som indikatorlampa och på olika elektriska displayer, men utvecklingen har sett till att vi idag har LED-lampor som både är ljusstarka och har god färgåtergivning.

Lysrör är en ljuskälla som länge varit populär tack vare låg energiförbrukning och starkt ljus. De används framförallt i olika kontorslandskap där de kan hjälpa till med stora energibesparingar. Den typ av ljus ett lysrör producerar är dock inte alltid att föredra. De innehåller även kvicksilver och måste alltid återvinnas på lämpligt sätt.

Det finns många fler typer av ljuskällor – xenon-, natrium-, neon och blixtlampor, för att nämna några. De är dock som regel avsedda för olika typer av specialapplikationer.

Är det viktigt att ha dimbara ljuskällor ska man tänka på att vissa lågenergilampor och LED-lampor inte är dimbara. Fråga din handlare. Det kan även hända att din befintliga dimmer inte fungerar med ny teknik som LED.