Ljusdesign, en växande bransch

En ljusdesigner, eller ljussättare, är en person som planerar och designar hur någonting ska ljussättas. Man kanske mest förknippar denna yrkesgrupp med kulturella evenemang som teateruppsättningar, dans, konserter och inspelning av film, men faktum är att det är en växande yrkesgrupp inom långt fler områden.

Generellt kan man dela upp ljusdesign i tre områden – scenkonst, film och arkitektur. Scenkonsten handlar om att ljussätta allting som man kan framföra live på en scen – teater, dans, performance, musik etc. Inom film gäller det att kunna ljussätta allt som fångas på både rörliga bilder och stillbilder. Arkitektur har att göra med alla typer av offentliga och privata miljöer – butiker, kontor, sjukhus, tunnelbanestationer. Det är kanske denna sistnämnda kategori som vuxit mest på senare år.lights-682434_960_720

I takt med att forskning och studier visat betydelsen av rätt belysning för vårt välbefinnande, anlitas ljusdesigners allt oftare tidigt i designprocessen. Folk inom ljusbranschen talar ofta om ”rätt ljus, på rätt plats i rätt tid”. Med rätt ljus menas en belysningslösning som uppfyller de krav det aktuella projektet kräver. Rätt plats handlar om att välja vilka ytor och objekt som ska belysas. Det kanske inte alltid är det mest uppenbara som ger det bästa resultatet. Rätt tid, slutligen, har att göra med när det behövs ljus. Är det tomt på människor, behövs ingen belysning. I dagens samhälle är energibesparande lösningar av största vikt.

Hur blir man då ljusdesigner? Det finns mängder av både postgymnasiala kurser och utbildningar på högskolenivå. Man kan läsa allt ifrån korta, specialinriktade kurser till treåriga högskolutbildningar som ger en bred kompetens på ljussättning.

Lights in Alingsås är ett årligt evenemang för både nationella och internationella ljusdesigners i Sverige. Det arrangerades första gången 1999, och har växt till att bli en väldigt populär ljusfestival. Under en hel vecka kan man njuta av workshops och experiment i staden.