Glödlampan och miljön

Glödlampan har ända sedan den uppfanns varit relativt ineffektiv i förhållande till hur mycket energi den förbrukar. Det, i kombination med dess korta livslängd, har fått fler och fler länder att förbjuda glödlampor. EU beslöt 2008 att börja fasa ut glödlampan med avsikten att inte ha några glödlampor alls år 2013.bangalore_water_fountain_in_lighting

Det råder dock inte konsensus runt beslutet. De så kallade lågenergilampor som skulle ta över från glödlampan, innehåller den farliga tungmetallen kvicksilver. Råkar man ha sönder en varm lågenergilampa, kan kvicksilvret tas upp av kroppen vilket i värsta fall kan leda till kvicksilverförgiftning.

Lågenergilampor har dessutom generellt sett sämre ljusegenskaper än glödlampor. Färgåtergivningen är till exempel inte alls lika bra, och det tar alltid en stund för en lågenergilampa att nå full ljusstyrka. Till råga på allt kan lågenergilampor utgöra en hälsorisk för människor med hudåkommor, på grund av det ultravioletta ljus de avger.

Förbudet har fått mycket kritik, framförallt därför att vettiga alternativ saknats. Det har varit problem med ljusutbyte (hur mycket ljus man får för varje förbrukad watt) och färgåtergivning, olika tekniska problem och betydligt dyrare lampor. Dessutom har den positiva miljöpåverkan ifrågasatts, inte minst med tanke på förekomsten av kvicksilver i lågenergilamporna.

Utvecklingen har dock tagit fart de senaste åren. Det finns numera lågenergilampor med hög ljuskvalitet och god färgåtergivning. De håller också upp till 10 gånger längre än en glödlampa samtidigt som de förbrukar långt mycket mindre energi.

LED-lampor är kanske det mest intressanta alternativet till den traditionella glödlampan. De förbrukar mycket mindre energi samtidigt som de har långt mycket längre livstid. För bara några år sedan var de inga riktiga alternativ till glödlampan, men utvecklingen har gått fort och idag har du många intressanta alternativ till den traditionella glödlampan.

I och med de olika lamptyper som numera finns på marknaden, rekommenderar EU att man mäter i lumen, eller totalt ljusflöde, istället för Watt.